Plicník lékařský

Plicník lékaøský

Pulmonaria officinalis

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Vytrvalá tmavozelená, drsnì chlupatá, až 30 cm vysoká bylina. Dolní listy srdèité, náhle v øapík zúžené, špièaté, èasto bìlavì skvrnité; lodyžní listy témìø pøisedlé, vejèité až kopinaté. Vijany listenaté, krátké a husté. Kvìty krátce stopkaté, kalichy za plodu zvelièelé, koruny nachové, pozdìji modrofialové. Tvrdky tmavohnìdé. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste dost hojnì v hájích, stinných lesích a v køovinách od nížin do podhùøí.