Podbílek šupinatý

Podbílek šupinatý

Lathraea squamaria

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: zárazovité (Orobanchaceae)

 

Vytrvalá, témìø ètvrt metru vysoká nezelená cizopasná bylina. Oddenek masitý, rozvìtvený, s dutými bílými šupinami. Pøímá lodyha tlustá, dužnatá, narùžovìlá. Listy šupinovité. Kvìty v jednostranném hustém, zprvu nicím hroznu. Koruny trubkovitì nálevkovité, dvoupyské, svìtle nachové, dolní pysk èervenavý. Tobolky s velkými semeny. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste v listnatých lesích nižších poloh; cizopasí na koøenech listnáèù.