Popenec břečťanolistý

Popenec břečťanolistý

Glechoma hederacea

 

Øád: hluchavkokvìté (Lamiales)

Èeleï: hluchavkovité (Lamiaceae)

 

Vytrvalá, až 40 cm vysoká bylina, roztroušenì chlupatá až olysalá. Koøenující oddenek dlouze plazivý, lodyhy vystoupavé, koøenující. Listy øapíkaté, ledvinité až široce srdèité, vroubkované. Kvìty úžlabní, zpravidla po dvou; kalich trubkovitý, chlupatý, nezøetelnì dvoupyský. Koruny modrofialové, horní pysk dvoulaloèný, dolní trojlaloèný s tmavší kresbou. Kvete od dubna do èervence. Roste obecnì v lesích, køovinách, na loukách, rumištích, podél cest a jako plevel v zahradách od nížin do hor.