Prvosenka-jarní

Prvosenka jarní

Primula veris

Øád: prvosenkokvìté (Primulales)

Èeleï: prvosenkovité (Primulaceae)

Vytrvalá, až 30 cm vysoká bylina. Listy v pøízemní rùžici, svraskalé, na rubu chlupaté, podlouhle vejèité, vlnovitì vroubkované, s køídlatým øapíkem. Stvol s nìkolika kvìty na krátkých stopkách. Kalich široce zvonkovitý; koruny vonné, žloutkovì žluté, v ústí oranžové, s lemem na okraji vydutým. Trubka korunní o málo delší než pìtizubý kalich, zuby vejèité, krátce zašpièatìlé. Tobolky oválné, kratší než kalich. Kvete od dubna do èervna. Roste dost hojnì na loukách, v hájích a v køovinách od nížin do podhùøí. Velmi se jí podobá prvosenka vyšší. Obecnì se oba druhy nerozlišují a bývají nazvány spoleènì “petrklíè”. Chránìná rostlina.