Prvosenka lysá

Prvosenka lysá

Primula auricula

Øád: prvosenkokvìté (Primulales)

Èeleï: prvosenkovité (Primulaceae)

Až pøes 20 cm vysoká vytrvalá bylina, jemnì a kratièce žláznatì pýøitá a zpravidla mouènatì ojínìná. Listy v pøízemní rùžici, masité, s chrupavèitým okrajem, okrouhle až podlouhle obvejèité, zúžené v široký øapík, zpravidla celokrajné, šedozelené. Stvol s velkými žlutými vonnými kvìty, v ústí bìlavými; koruny široce nálevkovité, cípy vpøedu vykrojené, ploše rozložené. Tobolky kulaté. Kvete od dubna do èervna. Roste na vápencových skálách v Alpách, Karpatech a jejich podhùøí; také se pìstuje jako známá “aurikule”. Chránìná rostlina.