Pryskyřník prudký

Pryskyøník prudký

Ranunculus acris

syn. R. acer

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

Prudce jedovatá, vytrvalá, až 1 m vysoká bylina. Sušením jedovatost mizí. Pøízemní listy dlouze øapíkaté, dlanitì pìtidílné, úkrojky kopinaté, zastøihávanì zubaté. Lodyha lysá až pøitiskle chlupatá. Lodyžní listy podobné pøízemním, horní dlanitoseèné v èárkovité úkrojky. Kvìty pìtièetné, leskle zlatožluté, nažky krátce zobánkovité. Kvete od kvìtna do záøí. Roste hojnì na loukách a travnatých místech.