Pukléřka islandská

Pukléřka islandská

Cetraria islandica

 

 

Èeleï: terèovkovité (Parmeliaceae)

 

Stélka je lupenitì køovitá, vystoupavá, s laloky kornoutkovitì stoèenými. Svrchu je olivovì zelená až šedohnìdá, naspodu svìtlejší, šedobìlavá, bíle skvrnitá. Roste v pahorkatinì až vysoko do hor, v jehliènatých lesích, vøesovištích a rašeliništích.