Pumpava rozpuková

Pumpava rozpuková

Erodium cicutarium

 

Øád: kakostokvìté (Geraniales)

Èeleï: kakostovité (Geraniceae)

 

Jednoletá i dvouletá bylina s lodyhami pøímými nebo rozloženými, chlupatými, až pøes ètvrt metru dlouhými. Pøízemní listy v rùžici, dlouze øapíkaté, horní krátce, všechny lichozpeøené, úkrojky peøenoklané, chlupaté. Kvìtenství vícekvìtá, koruny rùžovofialové; plody dlouze zobanité, pýøité. Kvete od dubna do øíjna. Roste hojnì na polích, úhorech i pastvinách, podél cest, na náspech i rumištích od nížin do hor.