Pupalka dvouletá

Pupalka dvouletá

Oenothera biennis

syn. Onagra biennis

Øád: myrtokvìté (Myrtales)

Èeleï: pupalkovité (Onagraceae)

Dvouletá bylina, až pøes 1 m vysoká. Lodyhy pøímé, zpravidla nevìtvené. Listy v pøízemní rùžici k zemi pøitisklé, podlouhle vejèité; lodyžní støídavé, podlouhlé, drobnì zubaté. Kvìty velké až 3 cm v prùmìru, v koncových listenatých hroznech. Kališní lístky kopinaté, nazpìt ohnuté, korunní mìlce vykrojené, bledì žluté. Tobolky èárkovité, plstnaté. Kvete od èervna do srpna. Pùvodní patrnì v Severní Americe, do Evropy zavleèená a hojnì zdomácnìlá na bøezích vod, náspech, hrázích a písèitých okrajích cest od nížin do podhùøí.