Rmen rolní

Rmen rolní

Anthemis arvensis

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá, až pùl metru vysoká bylina. Lodyhy pøímé, bohatì vìtvené. Listy peøenoseèné, úkrojky høebenitì peøenodílné. Úbory jednotlivé, dlouze stopkaté; zákrovy polokulovité, listeny bledé, hnìdì mázdøitì lemované. Lùžko úboru kuželovité, celé porostlé kopinatými, zašpièatìlými, velmi osinkatými plevkami. Støedové kvìty žluté, okrajové bílé, jazykovité; nažky bez chmýru. Kvete od kvìtna do øíjna. Roste hojnì na polích, rumištích a podél cest od nížin do podhùøí.