Rmen smrdutý

Rmen smrdutý

Anthemis cotula

 

Øád: hvìzdnicokvìté (Asterales)

Èeleï: hvìzdnicovité (Asteraceae, syn. složnokvìté)

 

Jednoletá bylina, roztroušenì chlupatá, páchnoucí, až pùl metru vysoká. Lodyhy bohatì vìtvené. Listy dvakrát až tøikrát peøenoseèné, úkrojky úzce èárkovité, zubaté. Stopkaté úbory jednotlivé, zákrovy miskovité, listeny široce blanitì lemované. Støedové trubkovité kvìty žluté, okrajové jazykovité, bílé; nažky bradaviènaté, bez chmýru. Kvete od èervna do øíjna. Roste roztroušenì na návsích, polích, rumištích a podél cest od nížin do podhùøí. V teplejších krajích na výslunných stráních, mezích a náspech roste rmen barvíøský (A. tinctoria) s okrajovými kvìty žlutými a s chudì vìtvenými lodyhami v koncových úborech.