Rozrazil rezekvítek

Rozrazil rezekvítek

Veronica chamaedrys

 

Øád: krtièníkokvìté (Scrophulariales)

Èeleï: krtièníkovité (Scrophulariaceae)

 

Vytrvalá, až ètvrt metru vysoká bylina. Lodyhy dvouøadì chlupaté, chudì vìtvené, vystoupavé. Listy vroubkovanì pilovité, vstøícné, vejèité až elipsovité. Kvìtní hrozny v úžlabí horních listù, øídké; koruny opadavé, sytì modré. Tobolky obsrdèité, kratší než kalich. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste hojnì na loukách, mezích, pastvinách, ve smíšených lesích a køovinách, místy obecnì. Kvìty bìlavé nebo rùžové a listy až okrouhlé má rozrazil douškolistý (V. serpyllifolia).