Sasanka hajní

Sasanka hajní

Anemone nemorosa

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Až 25 cm vysoká bylina s tenkým, dlouhým oddenkem a vìtšinou jediným pøízemním listem. Lodyha jednoduchá, nevìtvená, s øapíkatými listy. Lysé listy trojèetné, úkrojky dvou- až trojlaloènaté. Kvìty jednotlivé, dlouze stopkaté, se zpravidla šesti bílými lístky okvìtí; lístky lysé, vnì narùžovìlé. Nažky chlupaté. Kvete od bøezna do kvìtna. Roste v listnatých lesích, v køovinách a na vlhèích loukách; témìø obecná. Pøíbuzná sasanka pryskyøníkovitá (A. ranunculoides) má kvìty žluté a listy témìø pøisedlé.