Sasanka lesní

Sasanka lesní

Anemone sylvestris

 

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: pryskyøníkovité (Ranunculaceae)

 

Bylina až 35 cm vysoká, má krátký oddenek s rùžicí listù. Listy dlanitodílné, úkrojky zastøihovanì zubaté. Lodyžní listy dlanitì pìtidílné, úkrojky hluboce zubaté, kopinaté. Kvìty zpravidla jednotlivé, dlouze stopkaté, s pìti vnì chlupatými, široce vejèitými okvìtními lístky, z obou stran bílými. Nažky chlupaté. Kvete od dubna do èervna. Roste na výslunných, køovinatých stráních, ve svìtlých lesích, vìtšinou na vápencových podkladech od nížin do podhùøí v teplejších oblastech. Chránìná rostlina.