Silenka nicí

Silenka nicí

Silene nutans

 

Øád: hvozdíkokvìté (Caryophyllales)

Èeleï: hvozdíkovité (Caryophyllaceae, syn. Silenaceae)

 

Bylina až pøes pùl metru vysoká, vytrvalá, s pøímými, nevìtvenými lodyhami a chudolistými pøízemními rùžicemi. Dolní listy dlouze, horní krátce øapíkaté, kopinaté až èárkovitì kopinaté, krátce pýøité. Kvìtenství jednostranná, žláznatì pýøitá, kvìty dlouze stopkaté, nicí. Kalichy válcovité, korunní lístky špinavì bílé, hluboce dvouklané, pakorunka drobná. Tobolky vejèitì kuželovité. Kvete od kvìtna do srpna. Roste dost hojnì na výslunných stráních, na skálách a pøi okrajích lesa od nížin do podhùøí. Na výslunných a písèitých pahorcích, stráních a skálách roste v nejteplejších územích silenka ušnice (S. otites) s drobnými, zelenavými a jednopohlavými kvìty.