Stulík žlutý

Stulík žlutý

Nuphar lutea

 

Øád: leknínokvìté (Nymphaeales)

Èeleï: leknínovité (Nymphaeaceae)

 

Leknínùm podobná vodní bylina se silným vytrvalým oddenkem. Dlouze øapíkaté listy s èepelemi témìø okrouhlými, klínovitì vykrojenými, kožovitými, lysými a vzplývajícími na hladinì. Kvìty žluté, silnì vonné, s nálevkovitou bliznou. Plody lahvicovité dužnaté tobolky. Kvete od èervna do srpna. Roste ve stojatých vodách v nižších polohách. Pøíbuzný stulík malý (N. pumila) má menší kvìty, slabì vonné, blizny ploché, laloènaté a listy na rubu tence hedvábité.