Suchopýr úzkolistý

Suchopýr úzkolistý

Eriophorum angustifolium

 

Øád: šáchorokvìté (Cyperales)

Èeleï: šáchorovité (Cyperaceae)

 

Vytrvalá, øídce trsnatá, až pøes pùl metru vysoká bylina. Lodyhy oblé, listy žlábkovité, úzce èárkovité, dlouze trojhrannì špièaté, drsné. Klásky stopkaté, po tøech až pìti, vejèité, stopky hladké; drobné listence kopinaté, bìlomázdøitì lemované. Okvìtí štìtinkaté, za plodu se prodlužuje v dlouhý bílý chmýr. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste dost hojnì na vlhkých loukách a slatinách z nížin do hor. Pøíbuzný suchopýr širolistý (E. latifolium) má stopky kláskù drsné a roste roztroušenì na podobných stanovištích.