Tařice skalní

Taøice skalní

Aurinia saxatilis

syn. Alyssum saxatilis

Øád: kaparokvìté (Capparales)

Èeleï: brukvovité (Brassicaceae, syn. køížaté – Cruciferae)

 

Bylina s vytrvalou rùžicí podlouhlých až obkopínatých šedoplstnatých listù, èasto s døevnatým koøenem. Lodyhy až pøes 30 cm vysoké, vzpøímené, chudolisté, v kvìtenství vìtvené. Kvìtenství hustá, chocholiènatá; korunní lístky mìlce vykrojené, zlatožluté, šešulky lysé. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste na výslunných skálách. Pìstuje se také jako skalnièka.