Trnka obecná

Trnka obecná

Prunus spinosa

 

Øád: rùžokvìté (Rosales)

Èeleï: mandloòovité (Amygdalaceae)

 

Hustì vìtvitý, bohatì kolcovitì “trnitý” keø. Listy jsou elipsovité nebo podlouhle obvejèité, na okraji vroubkovanì žláznaté, zubaté, lysé, pøi spodinì klínovité. Kvìty jsou v hustých svazeècích nebo i jednotlivé a rozvíjejí se vìtšinou døíve než listy; koruny jsou bílé, drobné. Jedlé plody jsou kulovité peckovice, zralé jsou temnì modré, zpravidla ojínìné, natrpklé chuti. Kvete v bøeznu a dubnu. Roste hojnì na výslunných stráních, mezích, sutích, pøi okrajích lesù a na pasekách od nížin do podhùøí.