Užanka lékařská

image

Užanka lékaøská

Cynoglossum officinale

 

Øád: lilkokvìté (Solanales)

Èeleï: brutnákovité (Boraginaceae)

 

Dvouletá vìtvená, až 80 cm vysoká bylina; lodyhy pøímé, hustì listnaté. Listy kopinaté, špièaté, pøízemní øapíkaté, lodyžní pøisedlé až poloobjímavé, všechny celokrajné, mìkce, zejména na rubu hustì chlupaté až šedopýøité. Kvìtní vijany husté, stopky kvìtní nicí. Koruny hnìdoèervené, zøídka rùžové. Tvrdky na vrcholu vmáèklé, osténkatì lemované. Kvete od kvìtna do èervence. Roste hojnì na stráních, mezích a podél cest v nižších polohách teplejších oblastí.