Upolín obecný

image

Upolín obecný

Trollius altissimus

syn. T. europaeus

Øád: pryskyøníkokvìté (Ranunculales)

Èeleï: èemeøicovité (Helleboraceae)

 

Statná vytrvalá bylina s lodyhami pøímými, 30 – 60 cm vysokými s koncovými, jednotlivými kvìty. Listy hluboce dlanitodílné, úkrojky trojèetné, hluboce zubaté, dolní dlouze øapíkaté, horní až pøisedlé. Kvìty velké až 3 cm v prùmìru, kulovité, svìtle žluté až zlatožluté, složené z èetných okvìtních lístkù. Plod podlouhlý zobánkovitý mìchýøek. Kvete v kvìtnu a èervnu. Roste na vlhèích loukách od pahorkatiny do hor; místy byl již vyhuben pro nápadné kvìty, a proto zasluhuje pøísné ochrany! V zahradách se pìstují køíženci s asijskými druhy s kvìty oranžovými.