Vitod obecný

image

Vítod obecný

Polygala vulgaris

 

Øád: vítodokvìté (Polygalales)

Èeleï: vítodovité (Polygalaceae)

 

Vytrvalá trsnatá bylina. Lodyhy vystoupavé, pøímé nebo poléhavé, až ètvrt metru dlouhé, zpravidla jednoduché a lysé. Listy èárkovitì kopinaté, špièaté; listeny kratší než kvìtní poupata. Kvìty modré, zøídka rùžové nebo bílé, dva kališní lístky zvelièené, køídlaté, køídla sínatì žilkovaná. Tobolka plochá, obsrdèitá. Kvete od kvìtna do srpna. Roste hojnì na sušších loukách, travnatých stráních a pøi okrajích lesù. Vítod chocholatý (P. comosa) má listeny pøed rozkvìtem v nápadné chocholce na vrcholu hroznu; vítod hoøký (P. amara) má pøízemní listy v rùžici.