Vlaštovičník větší

image

Vlaštovièník vìtší

Chelidonium majus

 

Øád: mákokvìté (Papaverales)

Èeleï: mákovité (Papaveraceae)

 

Vytrvalá bylina, oranžovì mléèící, s lodyhou až 70 cm vysokou, pøímou a vìtvenou. Listy roztroušenì chlupaté, spodní øapíkaté, chobotnatì peøenodílné, horní až pøisedlé, peøenoseèné, úkrojky laloènatì vroubkované, na rubu sivozelené. Kvìty v okolících, žluté, záhy opadavé. Tobolka èárkovitá. Kvete od kvìtna až do øíjna. Roste ve stinných hájích, v pobøežních køovinách, a zejména na rumištích velmi hojnì až obecnì od nížin do podhùøí.