Vlnice chlupatá

image

Vlnice chlupatá

Oxytropis pilosa

 

Øád: bobokvìté (Fabales)

Èeleï: bobovité (Fabaceae)

 

Vytrvalá bylina, 15 – 30 cm vysoká, huòatá. Lodyhy silné, zpøíma vystoupavé. Listy lichozpeøené, mnohojaømé, lístky úzce kopinaté. Kvìtenství bohatá, podlouhle hroznovitá, kvìty odstálé, svìtle žluté, lusky èárkovité, odstále bíle chlupaté. Kvete v èervnu a èervenci. Roste na výslunných stráních v nižších polohách teplejších oblastí.