Zemědým lékařský

image

Zemìdým lékaøský

Fumaria officinalis

 

Øád: mákokvìté (Papaverales)

Èeleï: zemìdýmovité (Fumariaceae)

 

Jednoletá, až 30 cm vysoká sivozelená bylina s lodyhou pøímou nebo vystoupavou, vìtvenou a bohatì listnatou. Listy øapíkaté, dvakrát zpeøené, lístky øapíèkaté, dlanitì dìlené, úkrojky zubaté, èárkovité. Kvìty v pøímých bohatých hroznech, drobné, rùžovì èervené, na špièce temnì purpurové, drobné lístky kalichu vytrvalé. Nažky na vrcholu vmáèklé. Kvete od kvìtna až do øíjna. Roste velmi hojnì jako plevel na polích a rumištích od nížin do podhùøí.