Zevar vzpøímený

image

Zevar vzpøímený

Sparganium erectum

syn. S. ramosum

Øád: orobincokvìté (Typhales)

Èeleï: zevarovité (Sparganiaceae)

 

Vytrvalá, až pùl metru vysoká bahenní nebo vodní bylina. Oddenek tlustý, výbìžkatý. Listy tuhé, vzpøímené, dole trojúhelníkovité, až ke špièce kýlnaté. Lodyhy pøímé, nahoøe vìtvené; kvìtenství latnaté. Kvìty v kulovitých hlávkách, jednopohlavné, dolní samièí, horní samèí; okvìtí trojèetné, šupinkovité. Plody v kulovitých plodenstvích, žlutohnìdé až naèernalé. Kvete od èervna do srpna. Roste ve stojatých vodách a na bøezích vod z nížin do podhùøí. Znaènì mnohotvárný druh. Pøíbuzný zevar jednoduchý (S. emersum, syn. S. simplex) má lodyhy jednoduché, kvìtenství hroznovitá a plody dlouze zobánkaté.