Zvonek broskvolistý

image

Zvonek broskvolistý

Campanula persicifolia

 

Øád: zvonkokvìté (Campanulales)

Èeleï: zvonkovité (Campanulaceae)

 

Vytrvalá bylina, až 1 m vysoká, s oddenkem plazivým a lodyhou pøímou, øídce listnatou. Listy lesklé, lysé, mìlce vroubkované, drobné, obvejèité až obkopinaté, horní úzce kopinaté. Kvìty až 4 cm dlouhé, v chudém, zpravidla jednostranném hroznu. Kališní cípy kopinaté, koruna široce zvonkovitá, jen do jedné tøetiny dìlená, modrofialová. Tobolky pøímé, se tøemi otvory. Kvete od èervna do záøí. Roste dost hojnì v lesích, køovinách a na køovinatých stráních od nížin do hor.