avel kyselý

Šavel kyselý

Oxalis acetosella

 

Øád: kakostokvìté (Geraniales)

Èeleï: šavelovité (Oxalidaceae)

 

Vytrvalá bylina až 10 cm vysoká. Lodyhy chybí, listy i dlouze stopkaté kvìty vyrùstají pøímo z plazivého oddenku. Listy trojèetné, lístky pøisedlé, obsrdèité, celokrajné, na rubu zpravidla naèervenalé. Kvìty bílé, vnì až nafialovìlé. Plodem je tobolka. Kvete v dubnu a kvìtnu. Roste hojnì ve stinných a vlhkých lesích nebo køovinách. Zavleèené žlutì kvetoucí druhy: šavel evropský (O. fontana) s listy v pøeslenech a šavel rùžkatý (O. corniculata) s listy støídavými, nachovì zabarvenými.