Kalendáø sbìru

Únor

Stromy a keøe: bøíza

Byliny: jmelí.

Bøezen

Stromy a keøe:bøíza, dub

Byliny:andìlíka, kostival, podbìl, prvosenka, puškvorec.

Duben

Stromy a keøe: borovice, bøíza, dub, jírovec, øešetlák, vrba

Byliny: andìlika, èekanka, kokoška, kostival, mochna, podbìl, prvosenka, puškvorec, sedmikráska, smetanka, vlaštovièník.

Kvìten

Stromy a keøe: borovice, bøíza, hloh, jabloò, jírovec, meruzalka, vrba ,

Byliny: heømánek, hluchavka, jahodník, kakost, kokoška, kontryhel, mochna, podbìl, prvosenka, øepík, sedmikrása, smetanka, vachta, violka, vlaštovièník,

Èerven

Stromy a keøe: bez èerný, borovice, bøíza, hloh, jabloò, lípa, oøešák

Byliny: benedikt, borùvka, celer, heømánek, hluchavka, jahodník, jehlice, jitrocel, kakost, kokoška, komonice, kontryhel, kopøiva, máta, mateøídouška, meduòka, oves,podbìl, proskurník, pøeslièka, øepík, sedmikráska, smetanka, šalvìj, tužebník, vachta, violka trojbarevná,

Èervenec

Stromy a keøe: bez èerný, hloh, lípa,oøešák.

Byliny: benedikt, borùvka, buøina, celer, èekanka,    èoèka, divizna, dobromysl, heømánek, hluchavka, hrách, jableèník, jahodník, jitrocel, kakost, kmín, komonice, kontryhel, kopøiva, køen, len, levandule, majoránka, máta, mateøídouška, meduòka, oves, pelynìk, pískavice, proskurník, pøeslièka, rdesno, øebøíèek, øepík, smetanka, svìtlík, šalvìj, tøezalka, turan, tužebník, violka trojbarevná, zemìžluè,

Srpen

Stromy a keøe: bez èerný, jabloò, meruzalka,oøešák,

Byliny: borùvka, brambor, buøina, celer, cibule, èekanka, divizna, dobromysl, fenykl, heømánek, hrách, chmel, jableèník, jitrocel, kakost, kmín, komonice, kontryhel, kopr, kopøiva, kozlík, køen, len, levandule, majoránka, máta, mateøídouška, pelynìk, pískavice, proskurník, pøeslièka, rdesno, øebøíèek, øepík, smetanka, svìtlík, tøezalka, turan, tužebník, vachta, violka trojbarevná, vøes, zemìžluè,

Záøí

Stromy a keøe: bez èerný, hloh, jabloò, jírovec, meruzalka, rùže šípková, øešetlák

Byliny: borùvka, brambor, celer, cibule, èekanka, èesnek, divizna, dobromysl, fenykl, hluchavka, hrách, chmel, jableèník, kakost, kmín, kokoška, kopr, kopøiva, kostival, kozlík, lékoøice, mochna, oman, pelynìk, pøeslièka, rdesno, øebøíèek, sedmikráska, smetanka, svìtlík, turan, violka trojbarevná, vøes,

Øíjen

Stromy a keøe: hloh, jabloò, jalovec, jírovec, rùže šípková, øešetlák

Byliny: andìlika, brambor, celer, èesnek, hoøec, jehlice, kopøiva, kostival, kozlík, lékoøice, mochna, oman, proskurník, smetanka,

Listopad

Stromy a keøe: jalovec

Byliny : hoøec, jehlice, proskurník, puškvorec,jmelí,