Savikalpa samádhi

Jsou dva druhy samádhi: savikalpa a nirvikalpa.

Savikalpa samádhi je známo také pod jménem sampradžnáta a sabídža samádhi.

V savikalpa samádhi je tripuli čili trojice: poznávající, poznatelné a poznané.

Sampradžnáta samádhi nebo savikalpa je možné, když je mysl jednobodová.

Je zde jenom částečně zamezené myšlení.

Samskáry neboli stopy vjemů nejsou spáleny, proto jméno sabídža (se semenem).

Když jogín medituje jen o sattvické mysli samé, zbavené radžas a tamas, dosáhne intenzivní radosti. Proto se to jmenuje sédans samádhi čili samádhi blažené.

Jogín cítí klam “já jsem”.